OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Odwiedziny

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dyrektor szpitala wstrzymuje odwiedziny pacjentów Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Radziejowie od dnia 15.03.2023 do 26.03.2023 r.
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pn.: Zakup używanego ambulansu Volkswagen Transporter T5, znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – Sprzedaż ambulansu

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup używanego ambulansu Volkswagen Transporter T5, znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w  Radziejowie  zaprasza do...

Skip to content