Dzień Fizjoterapii

Dzień Fizjoterapii

W Światowym Dniu Fizjoterapii wszystkim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Wyrażamy Nasz szacunek i podziękowania dla osób gotowych nieustannie ofiarować siebie w służbie ludziom...
Dzień Fizjoterapii

Rodzić po Ludzku

W imieniu całego zespołu ginekologiczno-położniczego chcielibyśmy podziękować naszym pacjentkom za zaufanie, którym obdarzyły SPZOZ w Radziejowie i podjęły decyzję o porodzie na naszej sali porodowej. Dzięki Waszej opinii drogie pacjentki mamy drugie miejsce w...
Dot. konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz poradni położniczo- ginekologicznej Działając na zasadach i...
Dotyczy: konkurs naczelna pielęgniarka

Dotyczy: konkurs naczelna pielęgniarka

Działając na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, wskazuję na stanowisko naczelnej pielęgniarki SPZOZ w Radziejowie p. Joannę Mielcarek. dot. konkurs naczelna...
Skip to content