Usługi Sterylizacji

Usługi Sterylizacji

Informujemy, że od dnia 21.04.2022 r. SPZOZ Radziejów świadczy usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Telefon kontaktowy 54 285 62 67
Usługi Sterylizacji

Odwiedziny

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, iż od dnia 15.04.2022 r. wznawia się odwiedziny dla pacjentów oddziałów szpitalnych w godzinach od 14:00 do 16:00.
Usługi Sterylizacji

Informacja

Informujemy, że w piątek 15 kwietnia 2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie poradnie specjalistyczne oraz administracja będą czynne do godz. 12:00.