Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.rehab@szpitalradziejow.pl

Punkt pielęgniarski:
tel. 54 285 62 28

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 52

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 62 35

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 62 24

Sala Ćwiczeń:
tel. 54 285 62 83

Kierownictwo oddziału

Katarzyna Jakubowska

Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Joanna Foremska

Koordynator Oddziału

O nas

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

 

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej przeznaczony jest do leczenia usprawniającego chorych hospitalizowanych w tym oddziale.

W oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej leczeniu podlegają pacjenci po:

1) urazach,

2) zabiegach operacyjnych,

3) zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy wymagają działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Do zadań oddziału należy również  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej  zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta kwalifikacyjna przed przyjęciem

…w budowie…