Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.rehab@szpitalradziejow.pl

Punkt pielęgniarski:
tel. 54 285 62 28

Ordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 35

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 62 34

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 62 24

Kierownictwo oddziału

Danuta Eznechart
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

dr n. med. Elżbieta Korczyńska – Germanowska
Ordynator Oddziału

O nas

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 …w budowie…

…w budowie…