Aktualności

Dzień Fizjoterapii

W Światowym Dniu Fizjoterapii wszystkim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Wyrażamy Nasz szacunek i podziękowania dla osób gotowych nieustannie ofiarować siebie w służbie ludziom...

Rodzić po Ludzku

W imieniu całego zespołu ginekologiczno-położniczego chcielibyśmy podziękować naszym pacjentkom za zaufanie, którym obdarzyły SPZOZ w Radziejowie i podjęły decyzję o porodzie na naszej sali porodowej. Dzięki Waszej opinii drogie pacjentki mamy drugie miejsce w...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz poradni położniczo- ginekologicznej Działając na zasadach i...

Dotyczy: konkurs naczelna pielęgniarka

Działając na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, wskazuję na stanowisko naczelnej pielęgniarki SPZOZ w Radziejowie p. Joannę Mielcarek. dot. konkurs naczelna...

Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych do pracy w oddziale chorób wewnętrznych w ramach świadczeń dziennych, popołudniowych i świątecznych. Zainteresowane osoby...

Zjazd absolwentów

Zapraszamy na zjazdy absolwentów OTU Radziejów, które wznawiamy po przerwie COVID. Pierwszy zjazd odbędzie się 24.06.2023 r. od godz. 10:00. Miejsce spotkań świetlica OTU Szpital Radziejów. Terminy zjazdów w 2023 r. Temat przewodni: "Mój rozwój osobisty" Ja i mój...

Życzenia od konsultanta Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Skip to content