Dyrekcja

Dyrektor Naczelny


mgr Sebastian Jankiewicz

Ukończone studia wyższe:

  • mgr zdrowia publicznego,
  • licencjat pielęgniarstwa,
  • licencjat ratownictwa medycznego,
  • zarządzanie ochroną zdrowia,
  • organizacja ubezpieczeń zdrowotnych,
  • zarządzanie,
  • zarządzanie kryzysowe,

 

Dyrektor ds. Medycznych


lek. med. Maciej Małecki 

specjalista chorób dziecięcych i alergologii