Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

Kierownik Oddziału:
tel. 54 285 63 16

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 63 11

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Hanna Mańkiewicz
Kierownik Oddziału
specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta terapii krótkoterminowej

O nas

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

 

Dysponujemy 40 łóżkami.

Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania do szpitala po uzgodnieniu telefonicznym terminu leczenia pod numerem telefonu: 54 285 64 01.

Oddział realizuje postanowienia sądu.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 8 tygodni. Opiekę nad chorym sprawuje wykwalifikowana kadra lecząca uzależnienia. Prowadzona jest psychoterapia indywidualna i grupowa w oparciu o psychoterapię behawioralno-poznawczą.

Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie, co najmniej tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość.