Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Jolanta Pawlak
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

 

Dysponujemy 42 łóżkami.

Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania do szpitala po uzgodnieniu telefonicznym terminu leczenia pod numerem telefonu: 54 285 64 01.

Oddział realizuje postanowienia sądu.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 8 tygodni. Opiekę nad chorym sprawuje wykwalifikowana kadra lecząca uzależnienia. Prowadzona jest psychoterapia indywidualna i grupowa w oparciu o psychoterapię behawioralno-poznawczą.

Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie, co najmniej tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość.

Terminarz Zjazdów Absolwentów w 2021 r.

przy Oddziale Terapii Uzależnień w Radziejowie

 

Temat przewodni zjazdów: „Traumatyczne doświadczenia”

 

12.06 Wprowadzenie – I. Lewandowska, M. Garski

26.06 Trauma co to takiego – H. Mańkiewicz, A. Piasecka

10.07 Czym jest doświadczenie traumy – I. Obst, B. Pacholski

21.08 Zachowania autodestrukcyjne – A. Sylwestrzak, H. Woźniak

18.09 Tożsamość ofiary a… bycie ofiarą – I. Lewandowska, M. Garski

16.10 Trauma u DDA – A. Sylwestrzak, H. Woźniak

13.11 Jak żyć z traumą – I. Obst, B. Pacholski

18.12 Zjazd opłatkowy – H. Mańkiewicz, A. Piasecka

Miejsce spotkań – świetlica oddziału, czas trwania od 9:45 do końca.

Przed spotkaniem obowiązkowo tzw. szybki test na Covid na godz. 8:00. Prosimy w piątek 11.06.2021 r. o podanie pod nr 54 285 62 78 danych osobowych.

W przypadku osób które przeszły Covid-19 lub są zaszczepione prosimy o dostarczenie zaświadczenia. Osoby te nie bedą testowane.

WAŻNE!!!

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i wymogami epidemiologicznymy od września (włącznie) zjazdy są wstrzymane do odwołania.