Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Marta Olszewska
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Sylwia Zielińska
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Nasz zespół:

lekarze psychiatrzy: Sylwia Zielińska, Sławomir Sadowski

 lekarze interniści: Tomasz Lisiak, Magdalena Kieszkowska

psycholodzy: Wiesław Szumiński, Aleksandra Kotarska

specjaliści psychoterapii uzależnień: Iwona Lewandowska, Mariola Bogucka, Iwona Rubacha – Obst, Aleksandra Sylwestrzak, Mariusz Garski, Sylwia Komendzińska.

instruktorzy terapii uzależnień : Błażej Pacholski, Jacek Waszak

Zespół terapeutyczny pracuje pod stałą superwizją.

Zasady przyjmowania pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

Termin przyjęcia należy umówić pod nr tel. (54) 285 64 01  (od poniedziałku do piątku 7:30- 14:50)

  Warunki przyjęcia do Oddziału:

 

 • skierowanie od lekarza (na skierowaniu jako kod oddziału lekarz kierujący powinien wpisać 4744)

       Prowadzona jest lista osób oczekujących, wyznaczany jest najszybszy możliwy termin przyjęcia.   

       Pacjenci przyjmowani są na leczenie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 • dokument tożsamości z numerem PESEL
 • kwalifikację do przyjęcia na Oddział przeprowadza lekarz w Izbie Przyjęć
 • NIP zakładu pracy (potrzebny w razie konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego)
 • poprzednie karty informacyjne ze szpitala oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji medycznych, posiadaną dokumentację medyczną,  informację o przyjmowanych lekach.
 • W razie konieczności pacjent jest początkowo kierowany w Izbie Przyjęć przez lekarza do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
 • Warunkiem przyjęcia na Oddział jest zachowanie minimum 10- dniowej abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Personel przeprowadza badanie pomiaru trzeźwości oraz test na zawartość substancji psychoaktywnych.
 • Realizacja programu terapeutycznego trwa 8 tygodni.
 • Szczegółową organizację Oddziału stanowi Regulamin Oddziału Terapii Uzależnień

Osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone do Oddziału.

W dniu przyjęcia do oddziału szpitalnego pacjent powinien mieć ze sobą przybory toaletowe, środki higieny osobistej, szklankę/kubek, sztućce, piżamę/dres, bieliznę, kapcie, klapki pod prysznic.

Dysponujemy 42. łóżkami.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Oddział realizuje postanowienia sądu.

Wykwalifikowana kadra lecząca uzależnienia zapewnia profesjonalną opiekę nad pacjentami w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku. Prowadzona jest psychoterapia indywidualna i grupowa w oparciu o psychoterapię behawioralno- poznawczą. Pacjenci biorą udział w pracach grupy zadaniowej, psychoedukacji, w treningach pracy nad zmianą zachorowań.

Po ukończonej terapii jesteśmy otwarci na utrzymanie dalszego kontaktu z absolwentami Oddziału poprzez cykliczne spotkania absolwentów After-Care (wzmacniające i pogłębiające proces trzeźwienia). Kolejne terminy zjazdów umieszczane są w zakładce poniżej. Pacjenci mogą kontynuować leczenie w ramach Poradni Terapii Uzależnień.

Zapraszamy na zjazdy absolwentów OTU Radziejów. Pierwszy zjazd odbędzie się 25.05.2024 r. od godz. 10:00.

Miejsce spotkań świetlica OTU Szpital Radziejów.

Terminy zjazdów w 2024 r.

Temat przewodni: „Relacje rodzinne w trzeźwieniu”

 1. Komunikacja w bliskich relacjach  25 maj 2024 r.
 2. Rola seksualności w procesie trzeźwienia  29 czerwiec 2024 r.
 3. Bliskość w relacjach pratnerskich  21 wrzesień 2024 r.
 4. Rola rodziny i jej etapy w trzeźwieniu  26 październik 2024 r.
 5. Umiejętność radzenia sobie w kryzysach w rodzinie  23 listopad 2024 r.