Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Sylwia Zielińska
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Opieka lekarza psychiatry: lekarz Sylwia Zielińska, lekarz Sławomir Sadowski

Opieka internistyczna: lekarz Tomasz Lisiak, Lekarz Magdalena Kieszkowska

Opieka psychologa: psycholog Wiesław Szumiński, psycholog Aleksandra Kotarska

Specjaliści psychoterapii uzależnień : Lewandowska Iwona, Bogucka Mariola, Rubacha – Obst Iwona , Sylwestrzak Aleksandra,Garski Mariusz , Komendzińska Sylwia.

Instruktorzy terapii uzależnień : Błażej Pacholski , Jacek Waszak

Dysponujemy 42 łóżkami. Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania do szpitala po uzgodnieniu telefonicznym terminu leczenia pod numerem telefonu: 54 285 64 01. Oddział realizuje postanowienia sądu.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych. Leczenie trwa do 8 tygodni. Opiekę nad chorym sprawuje wykwalifikowana kadra lecząca uzależnienia. Prowadzona jest psychoterapia indywidualna i grupowa w oparciu o psychoterapię behawioralno-poznawczą. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie, co najmniej tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu oraz innych środków zmieniających świadomość.

Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia na OTU :

W celu ustalenia terminu przyjęcia:

 1. pacjent powinien posiadać przy sobie skierowanie, aby móc podać dane ze skierowania osobie rejestrującej.
 2. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

 1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do oddziału w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku (podczas trwania pandemii COVID-19 skierowanie należy przywieź w dniu przyjęcia),
 2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym, najlepiej po wcześniejszym odbyciu detoksykacji
 3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,),
 4. osoby uzależnione od alkoholu nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego , mają zagwarantowane leczenie bezpłatne.

W zależności od stanu psychofizycznego i rodzaju uzależnienia przyjęcia odbywają się na:

 1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( dotyczy kobiet i mężczyzn)
 2. bądź oddział leczenia uzależnień (terapeutyczny – dotyczy mężczyzn i kobiet)

Szanowni Państwo!

Wybierając się do Nas na terapię prosimy o uwzględnienie długości pobytu na jednym oddziale w Ośrodku:

 1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – okres pobytu do 10 dni,
 2. oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 8 tygodni

 

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku.

Co warto zabrać do Ośrodka (Co-warto-zabrac-do-Osrodka.doc)

Zapraszamy do kontaktu:  ( 5 4 ) 2 8 5 6 4 0 1

Radziejów ul. Szpitalna 3

Zapraszamy na zjazdy absolwentów OTU Radziejów, które wznawiamy po przerwie COVID. Pierwszy zjazd odbędzie się 24.06.2023 r. od godz. 10:00.

Miejsce spotkań świetlica OTU Szpital Radziejów.

Terminy zjazdów w 2023 r.

Temat przewodni: „Mój rozwój osobisty”

 1. Ja i mój obraz rozwoju osobistego  24 czerwiec 2023 r.
 2. Ja i moje wartości  26 sierpień 2023 r.
 3. Ja i moje zainteresowania  23 wrzesień 2023 r.
 4. Ja i moje emocje  28 październik 2023 r.
 5. Podsumowanie – Mój portret wiedzy o sobie  25 listopad 2023 r.

„Widzę siebie w nowym świetle”

Skip to content