Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

 Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Sylwia Zielińska
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

Dysponujemy 13 łózkami.

Przyjęcia do szpitala odbywają się na podstawie skierowania do szpitala.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 10 dni.

Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia na OTU :

W celu ustalenia terminu przyjęcia:

  1. niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarza z Poradni Leczenia Uzależnień bądź lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry.
  2. pacjent lub osoba zgłaszająca pacjenta musi posiadać przy sobie skierowanie ,aby móc podać dane ze skierowania osobie rejestrującej.
  3. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1 i 2.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

  1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do oddziału w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku (podczas trwania pandemii COVID-19 skierowanie należy przywieź w dniu przyjęcia),
  2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym, najlepiej po wcześniejszym odbyciu detoksykacji
  3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,),
  4. osoby uzależnione od alkoholu nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego , mają zagwarantowane leczenie bezpłatne.

W zależności od stanu psychofizycznego i rodzaju uzależnienia przyjęcia odbywają się na:

  1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( dotyczy kobiet i mężczyzn)
  2. bądź oddział leczenia uzależnień (terapeutyczny – dotyczy mężczyzn i kobiet)

Szanowni Państwo!
Wybierając się do Nas na terapię prosimy o uwzględnienie długości pobytu na jednym oddziale w Ośrodku:

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – okres pobytu do 10 dni,
oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 8 tygodni

 

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku.

 Co warto zabrać do Ośrodka (Co-warto-zabrac-do-Osrodka.doc)

Zapraszamy do kontaktu:  ( 5 4 ) 2 8 5 6 4 0 1

Radziejów ul. Szpitalna 3