Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

Kierownik Oddziału:
tel. 54 285 63 16

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 63 11

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

mgr. Hanna Mańkiewicz
Kierownik Oddziału
specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta terapii krótkoterminowej

O nas

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

Dysponujemy 12 łózkami.

Przyjęcia do szpitala odbywają się na podstawie skierowania do szpitala.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 10 dni.