Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

 Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Jolanta Pawlak
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 

Dysponujemy 13 łózkami.

Przyjęcia do szpitala odbywają się na podstawie skierowania do szpitala.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 10 dni.