Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

e-mail: piel.o.otu@szpitalradziejow.pl

 Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 64 01

Koordynator Oddziału:
tel. 54 285 62 79

Punkt Pielęgniarski:
tel. 54 285 63 15

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 66

Terapeuci:
tel. 54 285 62 78,  54 285 62 16

Kierownictwo oddziału

mgr Małgorzata Murgała
Pielęgniarka Oddziałowa

lek. Sylwia Zielińska
Koordynator Oddziału
specjalista psychiatra

O nas

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacja) w Radziejowie ma możliwość leczenia pacjentów do 70 roku życia  z uzależnieniem od leków nasennych.  W celu umówienia terminu przyjęcia proszę o kontakt pod numeremtel.: 54 285 64 01. W oddziale prowadzona jest terapia motywacyjno-edukacyjna.

Opieka lekarza psychiatry: lekarz Sylwia Zielińska, lekarz Sławomir Sadowski

Opieka internistyczna: lekarz Tomasz Lisiak, lekarz Magdalena Kieszkowska

Opieka psychologa: psycholog Wiesław Szumiński, psycholog Aleksandra Kotarska

Specjaliści psychoterapii uzależnień : Lewandowska Iwona, Bogucka Mariola, Rubacha – Obst Iwona , Sylwestrzak Aleksandra,Garski Mariusz , Komendzińska Sylwia.

Instruktorzy terapii uzależnień : Błażej Pacholski , Jacek Waszak

 

Dysponujemy 13 łózkami.

Przyjęcia do szpitala odbywają się na podstawie skierowania do szpitala.

Oddział przyjmuje pacjentów nieubezpieczonych.

Leczenie trwa do 10 dni.

 

Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia na OTU :

W celu ustalenia terminu przyjęcia:

  1. pacjent powinien posiadać skierowanie ,aby móc podać dane ze skierowania osobie rejestrującej.
  2. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

  1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do oddziału w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku (podczas trwania pandemii COVID-19 skierowanie należy przywieź w dniu przyjęcia),
  2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym, najlepiej po wcześniejszym odbyciu detoksykacji
  3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,),
  4. osoby uzależnione od alkoholu nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego , mają zagwarantowane leczenie bezpłatne.

W zależności od stanu psychofizycznego i rodzaju uzależnienia przyjęcia odbywają się na:

  1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( dotyczy kobiet i mężczyzn)
  2. bądź oddział leczenia uzależnień (terapeutyczny – dotyczy mężczyzn i kobiet)

 

Szanowni Państwo!
Wybierając się do Nas na terapię prosimy o uwzględnienie długości pobytu na jednym oddziale w Ośrodku:

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – okres pobytu do 10 dni,
oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 8 tygodni

 

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku.

Co warto zabrać do Ośrodka (Co-warto-zabrac-do-Osrodka.doc)

Zapraszamy do kontaktu:  ( 5 4 ) 2 8 5 6 4 0 1

Radziejów ul. Szpitalna 3

 

Skip to content