Administracja

SEKRETARIAT

Małgorzata Janiak

tel.  54 285 62 00
54 285 62 75
fax. 54 285 37 01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl

Naczelna Pielęgniarka

p.o. Joanna Mielcarek
Pełnomocnik Praw Pacjenta

tel. 54 285 62 72
e-mail: piel.naczelna@szpitalradziejow.pl

Pielęgniarka epidemiologiczna

Joanna Mielcarek
Pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania

tel. 54 285 62 72
e-mail: piel.ep@szpitalradziejow.pl

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Sławomir Kuligowski

tel. 54 285 63 31
e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl

Dział Ekonomiczno-Księgowy

Elżbieta Szymańska
p.o. Główna Księgowa

tel. 54 285 62 81
e-mail: ksieg.szpitalradziejow@interia.pl

Dział Kadr

Lidia Mikołajczak

tel. 54 285 62 73
e-mail: inspektor-ds-pracowniczych@szpitalradziejow.pl

Dział Techniczny

Jakub Paczkowski

tel. 54 285 62 87
e-mail: dzial-techniczny@szpitalradziejow.pl

Dział Organizacji, Statystyki i Marketingu

Krzysztof Rutkowski

tel. 54 285 62 67
e-mail: metorg@pro.onet.pl

Inspektor ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

Małgorzata Kowalska


tel. 54 285 62 41
e-mail: inspektor-ds-bhp@szpitalradziejow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sylwia Bojanowska-Dekert

tel. 515 291 178
e-mail: iod@szpitalradziejow.pl

Starszy inspektor ds. OC, p.poż. i transportu

p.o. Małgorzata Kowalska

tel. 54 285 62 87
e-mail: inspektor-ds-obronnych@szpitalradziejow.pl

Dział Rozliczeń Świadczeń (NFZ)

Henryka Jesiołowska

tel. 54 285 62 71
e-mail: dzialrozliczen@szpitalradziejow.pl