Administracja

SEKRETARIAT

 

tel.  54 285 62 00
         54 285 62 75
fax. 54 285 37 01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl

Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik ds. ZSZ

Położna Epidemiologiczna

Marzanna Nowakowska

tel. 54 285 62 40

email: pol.epidemiologiczna@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Ostrowska

tel. 54 285 63 31
e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ EKONOMICZNO-KSIĘGOWY

Danuta Szmydt
p.o. Główny Księgowy

tel. 54 285 62 81
e-mail: ksiegowosc@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ KADR

Lidia Mikołajczak

tel. 54 285 62 73
e-mail: kadry@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Jakub Paczkowski

tel. 54 285 62 87
e-mail: dzial-techniczny@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI, STATYSTYKI I MARKETINGU

Krzysztof Rutkowski

tel. 54 285 62 67
e-mail: metorg@szpitalradziejow.pl

Specjalista ds. BHP/ Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej i OC

Małgorzata Kowalska

tel. 54 285 62 41
e-mail: bhp@szpitalradziejow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Sylwia Bojanowska-Dekert

tel. 515 291 178
e-mail: iod@szpitalradziejow.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ (NFZ)

Henryka Jesiołowska

tel. 54 285 62 71
e-mail: dzialrozliczen@szpitalradziejow.pl