Oddział Reumatologiczny

Kontakt

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

email: piel.o.reum@szpitalradziejow.pl

Punkt pielęgniarski:
tel. 54 285 62 19

Ordynator Oddziału:
tel. 54 285 63 42

Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 54 285 63 29

Gabinet Lekarski:
tel. 54 285 63 56

Kierownictwo oddziału

Renata Ratajczyk
Pielęgniarka Oddziałowa

Magdalena Dolata
Ordynator Oddziału

O nas

Oddział Reumatologiczny

Świadczenie usług medycznych dla pacjentów ze schorzeniami układu ruchu i układu immunologicznego oraz zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi stawów.

Leczenie niektórych chorób układowych tkanki łącznej,

Leczenie niektórych chorób kręgosłupa, stanów zapalnych błony maziowej i ścięgien,  tkanek miękkich zaburzeń mineralizacji struktury kostnej oraz chorób chrząstki.

Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.

Udział w programach profilaktyki prozdrowotnej.

Prowadzenie szkoleń z zakresu opieki medycznej oraz systematyczne dokształcanie  pielęgniarek odnośnie funkcjonowania zakresu współczesnych metod diagnostyczno-  leczniczych.

Konsultowanie pacjentów w innych oddziałach , jednostkach i komórkach organizacyjnych,

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej  zgodnie z aktualnym  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

…w budowie…