OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r. w...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni lekarza dermatologa do pracy w poradni dermatologicznej. Więcej informacji pod numerem telefonu: tel: 54 285 62 75 email: sekretariat@szpitalradziejow.pl
Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla „Aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Gminie Radziejów- Grupa I, II, III” „Nr V/G – ASZ/2022/1 „, za poduszki wykonane  przez grupę I,II i III, które zostały...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informacja

Informujemy, że w poniedziałek 31 października 2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie administracja oraz poradnie specjalistyczne będą czynne do godz. 13:00. Umówione wcześniej wizyty po godzinie 13:00 odbędą się bez...
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

I N F O R M A C J A

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek rodzących w Szpitalu w Radziejowie, Dyrektor szpitala podjął decyzję, iż od 25.10.2022r. matce po porodzie może towarzyszyć  ojciec dziecka lub inny opiekun do czasu całego jej pobytu.  Na ten cel utworzone jest osobne konto...