Unieważnienie konkursu

Unieważnienie konkursu

Zamawiający informuje, że Komisja Konkursowa ze względu na brak ofert, dokonała unieważnienia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz konkursu na...
Unieważnienie konkursu

Unieważnienie konkursu

Zamawiający unieważnia konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“ ze względu...
Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu

W dniu  26 stycznia 2024 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie....
Unieważnienie konkursu

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 711.) Ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i...
Unieważnienie konkursu

Dotyczy przyjęć na Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie uprzejmie informuje, iż OD DNIA 03.02.2024 R. ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO DO DNIA 31.03.2024 R. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Szpitala, spowodowana...
Skip to content