Zamawiający unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“ ze względu na brak ofert.