Zamawiający unieważnia konkurs ofert na pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“ ze względu na brak ofert.