w sprawie przyjęć do szpitala pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2 .
W celu zapewnienia sprawnego przyjmowania pacjentów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zarządzam następujący sposób postępowania:

Informuję, że od dnia 28.01.2021 r. w celu skierowania pacjenta do SP ZOZ w Radziejowie należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Koordynatorem Przyjęć (Punkt Informacyjny Izby Przyjęć)

pod numerem telefonu: 695-725-557. Działanie to pozwoli na sprawne kierowanie pacjentów do właściwych oddziałów szpitalnych.

DYREKTOR
mgr Sebastian Jankiewicz

Skip to content