Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje, iż dla Działu Diagnostyki Obrazowej tutejszego Zakładu został pozyskany 64 rzędowy Tomograf Komputerowy. Zapraszamy do badań wykonywanych zarówno w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnych. Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu (054) 285 62 90.

Skip to content