W imieniu całego zespołu ginekologiczno-położniczego chcielibyśmy podziękować naszym pacjentkom za zaufanie, którym obdarzyły SPZOZ w Radziejowie i podjęły decyzję o porodzie na naszej sali porodowej. Dzięki Waszej opinii drogie pacjentki mamy drugie miejsce w wojewódzkim rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. Dziękujemy https://gdzierodzic.info/szpitale#

Z poważaniem 


dr Sebastian JANKIEWICZ
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie