23 specjalistycznych poradni

9 nowoczesnych oddziałów szpitalnych

Szczegółowy zakres badań laboratoryjnych

Transport medyczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Innowacyjne zabiegi fizjoterapeutyczne

Specjalistyczna Diagnostyka Obrazowa

Aktualności

Odwiedziny

Odwiedziny

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dyrektor szpitala wstrzymuje odwiedziny pacjentów Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Radziejowie od dnia 15.03.2023 do 26.03.2023 r.

czytaj dalej

Ogłoszenia

INFORMACJA

Dotyczy: organizacji szpitala przeznaczonego do zwalczania COVID-19. Szpital jednoimienny.

Na podstawie decyzji Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, informuję Państwa, iż z dniem 23 października 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie staje się jednostką całkowicie przeznaczoną do zwalczania COVID-19 (szpital jednoimienny w działalności na poziomie I i II zabezpieczenia świadczeń medycznych). Przestają funkcjonować do odwołania oddziały: rehabilitacji, reumatologii, chirurgii ogólnej, wewnętrzny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy. Nadmieniam, że poradnie specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna, fizjoterapia, pracownie diagnostyczne, oddział terapii uzależnień, oddział detoksykacji są do dyspozycji pacjentów bez zakażenia COVID-19. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna zostaje przeniesiona do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Punkt pobierania wymazów znajduje się w namiocie na terenie parkingu tylnej części szpitala.

Chciałem podziękować personelowi medycznemu w Szpitalu w Radziejowie. Bardzo dobra obsługa. Dzięki celnie postawionej diagnozie powróciłem szybko do zdrowia.

Roman, 48 lat

W imieniu mojej mamy, jestem wdzięczna pracownikom szpitala za profesjonalną opiekę podczas całego pobytu w placówce. Lekarze podchodzą do seniorów z troską i zrozumieniem, co dzisiaj jest bardzo rzadkie.

Justyna, 32 lata

Zadowolonych pacjentów

Uśmiechniętych pracowników

Odbytych hospitalizacji

Skip to content