Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w  Radziejowie  zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego Ambulansu Volksawagen Transporter T5 będącego własnością  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Ofertę  należy złożyć pocztą lub doręczyć dosekretariatu SP ZOZ w Radziejowie – przy ulicy szpitalne 3, w terminie do dnia 5 kwietnia  2023 r  do godz. 11:00. Otwarcie Ofert nastąpiw dniu 5 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:30 w siedzibie sprzedającegow Sali Konferencyjnej – Administracja I piętro.  

Ogłoszenie

Formularz oferty 

Regulamin

Wzór umowy

Zdjęcia ambulansu

Skip to content