W związku ze zmianą wzoru umowy i formularza ofertowego przedłużam termin składania ofert w ramach konkursu na stanowiska lekarzy w oddziałach SP ZOZ w Radziejowie do dnia 30 grudnia 2022 roku.

Komunikat

Formularz oferty z oświadczeniami

Wzór umowy