Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

informuje, że projekt pn.

„ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19,

łagodzenia jego skutków na terenie

województwa kujawsko-pomorskiego” uzyskał dofinansowanie

ze środków Unii Europejskiej

Skip to content