Zamawiający informuje, że Komisja Konkursowa ze względu na brak ofert, dokonała unieważnienia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz konkursu na pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.