Zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.  Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej przyszłe mamy mają prawo skorzystać z bezpłatnej edukacji przedporodowej w swojej Przychodni Rejonowej.

Edukacja przedporodowa to: praktyczne i teoretyczne przygotowanie ciężarnej oraz osoby bliskiej do nowej roli. Jest to kompleksowe wsparcie dla przyszłych matek, umożliwiające im dostęp do niezbędnej wiedzy medycznej (EBM). Bloki tematyczne są tożsame z planem zawartym w standardzie opieki okołoporodowej.

Zajęcia można rozpocząć po 21 tygodniu ciąży.

Warunkiem przystąpienia do zajęć i udziału w spotkaniach jest złożenie deklaracji w sprawie wyboru położnej POZ.

Edukację przedporodową prowadzi: mgr Elżbieta Zielińska – Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny.