W dniu  26 stycznia 2024 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Jakubowskiej,

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Ciechalskiej.

Skip to content