Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie uprzejmie informuje, iż DNIA 03.01.2024 R. O GODZ.12:00 WSTRZYMUJEMY PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO.
DNIA 04.01.2024 R. O GODZ.12:00 ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO NA OKRES 30 DNI TJ. DO 02.02.2024 R.

Zaistniała sytuacja jest niezależna od Szpitala, spowodowana niezapowiedzianą absencją personelu lekarskiego.

W związku z powyższym proszę nie kierować i nie transportować do tut. placówki Pacjentek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Prosimy również Pacjentki o zgłaszanie się do okolicznych placówek.

Skip to content