Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni pielęgniarki w ramach umowy cywilnoprawnej do pracy w oddziałach COVID.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 54 285 62 72 – Naczelna Pielęgniarka.