Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zatrudni Położną do pracy w Przychodni Rejonowej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wymagania niezbędne:

Kurs środowiskowy lub tytuł magistra położnictwa

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel. 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl