Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych

do pracy w oddziale chorób wewnętrznych w ramach świadczeń dziennych, popołudniowych i świątecznych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Z- cą Dyrektora ds. Medycznych- lek. Łukaszem Kanderskim

tel. 54 285 62 00