Serdeczne podziękowania dla „Aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w Gminie Radziejów- Grupa I, II, III”Nr V/G – ASZ/2022/1 „, za poduszki wykonane  przez grupę I,II i III, które zostały przekazane  pacjentom Szpitala w Radziejowie.

Skip to content