Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: Zakup używanego ambulansu Volkswagen Transporter T5, znajdującego się na stanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w  Radziejowie  zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego Ambulansu Volkswagen Transporter T5 będącego własnością  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Ofertę  należy złożyć pocztą lub doręczyć do sekretariatu SP ZOZ w Radziejowie – przy ulicy Szpitalnej 3, w terminie do dnia 22 marca 2023 r.  do godz. 11:00. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 22 marca 2023 r. o godzinie 11:30 w siedzibie sprzedającego w Sali Konferencyjnej – Administracja I piętro.  

Ogłoszenie

Formularz oferty 

Regulamin 

Wzór umowy

Zdjęcia ambulansu

Skip to content