Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie poszukuje do pracy osoby na stanowisko:

Referent w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych

Kluczowe obowiązki

  • przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami – kompleksowa obsługa postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i projektów umowy, przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
  • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z przepisami prawa oraz nadzór nad prawidłowym działaniem magazynów.

Wymagania niezbędne:

  • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność interpretacji przepisów,
  • Doświadczenie: preferowane doświadczenie zawodowe w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

tel: 54 285 62 75

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl