Z uwagi na dużą zachorowalność na grypę prosimy o czasową rezygnacje do dnia 23.12.2022r. z odwiedzin pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.