Zamawiający unieważnia konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki

w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Radziejowie“ z powodu zmiany zapotrzebowania na usługi radiologiczne.

W związku z powyższym zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Skip to content