Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie poszukuje do pracy osoby na stanowisko:

 kierownik w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych

Kluczowe obowiązki:

  • zarządzanie, koordynacja i nadzór nad Działem Administracji i Zamówień Publicznych, przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych i przestrzegania regulaminu udzielania zamówień publicznych,
  • przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami – kompleksowa obsługa postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i projektów umowy, przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu,
  • zapewnienie właściwego zaopatrzenia zakładu zgodnie z przepisami prawa oraz nadzór nad prawidłowym działaniem magazynów.

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia), atutem są ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje,
  • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność interpretacji przepisów,
  • Doświadczenie: preferowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Dyrektor Sebastian Jankiewicz, tel. 663 245 147

email: sekretariat@szpitalradziejow.pl

Skip to content