Zamawiający unieważnia konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ,,Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie“ ze względu na brak ofert.

Skip to content