Z dniem 20.01.2021 r. w laboratorium SPZOZ Radziejów wykonywane są badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2S.

Koszt badania wynosi 55 zł.

Materiał do badań pobierany jest w godzinach pracy punktu pobrań (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-9:30).