Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie konkursu ofert  w zakresie: „Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Dziale Diagnostyki lub poza Działem Diagnostyki w ramach teleradiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” zostanie przesunięte na dzień 26 stycznia 2024 r. Informacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Skip to content