Dotyczy: organizacji szpitala przeznaczonego do zwalczania COVID-19. Szpital jednoimienny.

Na podstawie decyzji Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, informuję Państwa, iż z dniem 23 października 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie staje się jednostką całkowicie przeznaczoną do zwalczania COVID-19 (szpital jednoimienny w działalności na poziomie I i II zabezpieczenia świadczeń medycznych). Przestają funkcjonować do odwołania oddziały: rehabilitacji, reumatologii, chirurgii ogólnej, wewnętrzny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy. Nadmieniam, że poradnie specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna, fizjoterapia, pracownie diagnostyczne, oddział terapii uzależnień, oddział detoksykacji są do dyspozycji pacjentów bez zakażenia COVID-19. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna zostaje przeniesiona do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Punkt pobierania wymazów znajduje się w namiocie na terenie parkingu tylnej części szpitala.

Skip to content