Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacja) w Radziejowie ma możliwość leczenia pacjentów

do 70 roku życia  z uzależnieniem od leków nasennych.  W celu umówienia terminu przyjęcia proszę o kontakt pod numerem

tel.: 54 285 64 01

W oddziale prowadzona jest terapia motywacyjno-edukacyjna.

Opieka lekarza psychiatry: lekarz Sylwia Zielińska, lekarz Paweł Kapała, lekarz Aneta Pilip

Opieka internistyczna: lekarz Tomasz Lisiak

Opieka psychologa: psycholog Wiesław Szumiński, psycholog Aleksandra Kotarska

Specjaliści psychoterapii uzależnień : Lewandowska Iwona, Bogucka Mariola, Rubacha – Obst Iwona , Sylwestrzak Aleksandra ,

Garski Mariusz , Komendzińska Sylwia.

Instruktorzy terapii uzależnień : Błażej Pacholski , Jacek Waszak