Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek rodzących w Szpitalu w Radziejowie, Dyrektor szpitala podjął decyzję, iż od 25.10.2022r. matce po porodzie może towarzyszyć  ojciec dziecka lub inny opiekun do czasu całego jej pobytu.

 Na ten cel utworzone jest osobne konto nr: 23 9550 0003 2320 0000  7386 0026 o nazwie „ Dobrowolna wpłata na rzecz ochrony zdrowia celem zakupu sprzętu dla oddziału położniczo-ginekologicznego”- płatności należy dokonywać przelewem.

Wysokość opłaty ojca dziecka lub opiekuna wynosi 500,00 złotych za cały okres pobytu matki.

Osoba towarzysząca  przez ten okres ma zagwarantowany nocleg, natomiast posiłki można zamawiać w kuchni szpitalnej za dodatkową odpłatnością wg. obowiązujących cen.

Skip to content