Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie uprzejmie informuje, iż OD DNIA 03.02.2024 R. ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO DO DNIA 31.03.2024 R.

Zaistniała sytuacja jest niezależna od Szpitala, spowodowana niezapowiedzianą absencją personelu lekarskiego.

W związku z powyższym proszę nie kierować i nie transportować do tut. placówki Pacjentek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Prosimy również Pacjentki o zgłaszanie się do okolicznych placówek.